aerovkar.gif
skenovat0002_edited.jpg

Co přináší čtvrté číslo Aerovkáře roku 2021?

kromě jiného také:

- Úvodník J. Kňourka

- Uliční a jízdní řád pro hl. město Prahu

- Předválečné dopravní předpisy

- Aero Spexor Afrikou

- Červencový Aerovýlet

- 40. setkání Aero v Bad Nenndorfu

- Technická rubrika a mnoho dalších informací

447610951_edited_edited.jpg

Aerovkář - časopis Aero Car Clubu

Máte-li o časopis zájem, zde je kontakt:

pan Karel Šebesta

Arbesovo nám. 1

150 00 Praha 5 Smíchov

e-mail: aerokarel@centrum.cz

Roční předplatné pro ČR činí 250,- Kč