top of page
brandys001.jpg
DSC_0052u.jpg

Brandýský okruh očekává II. reprisu. Začal v roce 1934 jako klubová soutěž členů Aero Car Clubu. V následujícím roce odstartoval ve dvou skupinách a to v juniorské a seniorské, přičemž start byl rozšířen na vozy všech značek. Jeho úspěšné provedení jistě je v myslích těch, kteří loňského roku byli přítomni krásným bojům všech závodících. Podnik získal si nejen přízně veřejnosti, ale i počtem v II. ročníku přihlášených jezdců. To vedlo pořadatele: Aero Car Club v Praze a Tělocvičnou jednotu Sokol v Brandýse nad Orlicí, k tomu, že rozhodli se letošní třetí ročník brandýského okruhu rozšířiti o závod motocyklů. S jakým úspěchem - to ukáží již příští chvíle. Rádi bychom vysvětlili proč jsou závodníci rozděleni do dvou skupin: juniorů a seniorů. Jen proto, že začátečníci, ať motocyklisté, nebo automobilisté nemohli se v podobném závodě měřiti se specielně připravenými i vypravenými stroji seniorů, jimž v mnoha případech sama továrna, za kterou startují, je všemožně nápomocna, aby získali v závodě vítězství, které je úspěchem a reklamou továrních výrobců. Že toto uspořádání je velmi správné a závodníky juniory dobře oceněné, přesvědčí Vás seznam přihlášených juniorů k letošnímu závodu. Přáli bychom Vám i sobě, aby průběh III. brandýského okruhu plně uspokojil, aby ve Vás získal příznivce a nadšené propagátory motorového sportu, nemajíce dnes na růžích ustláno. Prosíme Vás, abyste si uvědomili, že ukázněnost obecenstva závodu přihlížejícího, je první podmínkou úspěšného provedení závodu. Jezdci pak jistě postarají se o boje, na které rádi a dlouho budete vzpomínati. Závod je risikem. Je třeba věřiti v klidný průběh závodu, ve zdatnost a obratnost jezdců a těšit se, že si na slavnostní večer do Sokolovny přijdou pro vavříny s úsměvem na tváři. Sláva vítězům - čest poraženým.

047.jpg
049.jpg
015.jpg
kronika1936.jpg
022.jpg
028.JPG
011.jpg
bottom of page